Privacy Policy


Inleiding

De Confettiboer is onderdeel van MegaFX. MegaFX neemt haar privacy policy zeer serieus en zorgt er daarom ook voor dat de door u verkregen informatie en gegevens op een nette en zorgvuldige manier verwerkt en opgeslagen zullen worden. In deze Privacy Policy leggen wij uit welke gegevens we van u bewaren, waarom we juist deze gegevens bewaren, waarvoor we de gegevens aanwenden en wat er op termijn met deze gegevens zal gebeuren. Wij raden u aan om dit Provicy Policy aandachtig door te nemen en uw Privacy net zo serieus te nemen als wij dat doen. Mochten er vragen zijn omtrent deze Privacy Policy, aarzel dan vooral niet om contact met ons op te nemen via info@megafx.pro.

Wie is MegaFX?

Zoals hierboven aangegeven is De Confettiboer onderdeel van MegaFX. Naast www.confettiboer.nl beheren wij nog een aantal andere webshops. MegaFX is op onderstaand adres gevestigd en met onderstaand nummer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

Nachtegaalstraat 16

6325AX Berg & Terblijt

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 55366058

Ons btw-nummer is NL002228448B52

Hoe worden uw gegevens gebruikt door MegaFX?

Onderstaand vindt u een opsomming van de doeleinden waarvoor MegaFX perssonsgegevens van u verwerkt. Wij geven hierbij telkens aan welke gegevens MegaFX gebruikt, wat de juridische grondslag is voor het verwerken van deze gegevens en hoe lang MegaFX de verwerkte gegevens zal bewaren.

Dienstverlening, klantbeheer en financiƫle zaken

Doeleinde: Financiele administratie

Gegevens: (Bedrijfs)naam, Factuuradres, Bankgegevens, Openstaande saldo, BTW nummer, Verzendadres, datum en tijdstip van bestelling, factuurbedrag, bestelde producten, betaalde BTW

Grondslag: Wettelijk verplicht

Bewaartermijn: Zo lang het nodig is om bedrijfsvoering goed te kunnen managen, ten minste 7 jaar wettelijk verplicht

Doeleinde: Beheer van bestellingen

Gegevens: NAW-gegevens, leveringsadres, Factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, factuurnummer,

Bedrijfsnaam, BTW nummer, klantnummer, Bankgegevens, ordernummer, datum en tijdstip van bestelling, toegevoegde

eigen opmerkingen, factuurbedrag, bestelde producten, betaalde BTW

Grondslag: Uitvoering van de onderlinge overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als nodig tbv bedrijfsvoering en wettelijke verplichtingen, ten minste 7 jaar.

Doeleinde: Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, ordernummer, factuurnummer, klantnummer, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, betalingsgegevens, strekking van de klacht, datum en tijdstip van bestelling.

Grondslag: Uitvoering van de onderlingen overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang nodig is voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, Bedrijfsnaam, BTW nummer, leveringsadres, factuuradres, klantnummer, ordernummer, factuurnummer,

Bankgegevens, bestelde artikelen, factuurbedrag, betaalde BTW

Grondslag: Uitvoering van de onderlinge overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde, minimaal 7 jaar.

Marketing

Doeleinde: Direct marketing

Gegevens: e-mail adres, telefoonnummer, interesse in een product, social media account, bedrijfsnaam

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang nodig voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief

Gegevens: e-mail adres, aanmelding voor de nieuwsbrief

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als nodig is voor dit doeleinde

Doeleinde: Remarketing

Gegevens: e-mailadres, klikgedrag, surfgedrag, interesse in een product/pagina, social media account

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Doeleinde: Social Media marketing

Gegevens: e-mailadres, klikgedrag, surfgedrag, interesse in een product/pagina, social media account

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag, locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Account aanmaken

Gegevens: NAW-gegevens, Bedrijfsnaam, Factuurgegevens, leveradres, accountnummer, orderhistorie, BTW-nummer, Wachtwoord,

User ID

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zolang nodig voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens Naam, emailadres, inhoud van het bericht of review

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Chatfunctie

Gegevens: Naam, emailadres, inhoud van het bericht

Grondslag: Uitvoering van de onderlinge overeenkomst

Bewaartermijn: Zolang als nodig is voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Beveiliging van gegevens

Gegevens: User ID, e-mailadres, wachtwoord

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw Persoonsgegevens?

MegaFX heeft enkel en alleen gegevens van u, die u ons zelf heeft verstrekt

Wat zijn uw rechten?

Onder de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een breed scala aan rechten mbt uw gegevens en de verwerking/uitwissen van deze gegevens:

Inzage

U kunt uw (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Wanneer u de gegevens wilt inzien die door MegaFX, kunt u altijd een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen en verwijderen

Als u veranderingen aan wilt brengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van het inzageverzoek en die u zelf niet kunt wijzigen in uw account, kunt u het verzoek hiertoe doen bij MegaFX. U kunt verzoeken dat MegaFX uw gegevens wijzigt, aanvult of verwijdert.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden en tot zekere hoogte, het recht om MegaFX te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het “gerechtvaardigd belang” van MegaFX of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht om uw persoonsgegevens van MegaFX te verkrijgen. MegaFX zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw persoonsgegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming tot intrekken van Persoonsgegevens

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dat kan niet met terugwerkende kracht en heeft daarom geen effect op het verleden. Wel betekend dat wij die gegevens niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat MegaFX u bepaalden diensten niet meer kan of mag leveren.

Reactie MegaFX op uw verzoek

Een verzoek mbt verwerking van uw persoonsgegevens kan gemaid worden info@megafx.pro. MegaFX zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een maand nadat MegaFX het verzoek heeft ontvangen. Wanneer MegaFX uw verzoek afwijst, zullen wij dit in duidelijke bewoordingen aangeven wat de reden voor afwijzing is geweest.

Ontvangers van uw Persoonsgegevens buiten MegaFX

Hetzij op operationele basis ofwel op wettelijke basis kan het zijn dat MegaFX uw gegevens doorgeeft/inzicht geeft aan derden. Te denken valt aan financiƫle dienstverleners, websiteprogrammeurs en andere verwerkers.

MegaFX is verantwoordelijk voor een totstandkoming van een Persoonsverwerkings overeenkomst met dergelijke partijen om uw gegevens ook buiten onze eigen systemen goed te beschermen.

Wij zullen uw Persoonsgegevens in geen gevallen doorverkopen

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om bijvoorbeeld technische en/of operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan een aan MegaFX gelieerde onderneming in het buitenland, doch binnen de EU. Vanwege het feit dat de verwerking van persoonsgegevens in de gehele Europese Unie gelijk is. MegaFX zal uw gegevens echter niet doorgeven buiten de EU vanwege een andere privacy bescherming.

Mocht dit onverhoopt toch moeten, dan zullen wij altijd eerst uw toestemming vragen.

Wij zullen uw persoonsgegevens in geen gevallen doorverkopen aan buitenlandse organisaties.

Wat zijn Cookies en hoe worden ze door MegaFX gebruikt?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van MegaFX worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat worden opgeslagen. De cookies die via de website van MegaFX worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over “cookies” hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals device fingerprinting.

Updates Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan worden geupdate. Wij adviseren daarom het Privacy Statement regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen en klachten over deze Privacy Statement

Mochten er, na het doorlezen van dit Privacy Statement, nog vragen of opmerkingen zijn met betrekking tot het gebruik en verwerking van uw Persoonsgegevens, dan kunt u ons altijd contacteren via info@megafx.pro. Mocht de afhandeling van MegaFX in uw ogen niet afdoende zijn, dan kunt u daarna altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van Privacybescherming In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.